Imáink

Foglalkozás előtti ima

Mindenható örök Isten! Alázatos szívvel fordulunk Tehozzád munkánk kezdetén. Nagyra törők céljaink, de gyarló a mi erőnk. Kérünk ezért, minden erőnek forrása, támaszd meg a mi gyengeségeinket, és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal, amit teszünk, a Te dicsőségedet növeljük, hazánknak és embertársainknak javára lehessünk. Add, hogy megalkuvás nélkül törekedjünk a jellemes életre, szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjunk. Ámen.


Foglalkozás utáni ima

Hálát adunk, Urunk az imént vett jókért. Erős a szándékunk, hogy igaz jótettek fakadjanak nyomukban. Add szándékunkra áldásodat! Ámen

Reggeli himnusz

Már kél a fénynek csillaga, Esengve kérjük az Urat, Járjon ma mindenütt velünk,                Ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma,       Ne szóljon rút perek szava, Szemünket védőn óvja meg,       A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság, Távozzék minden dőreség.           A testnek dőlyfét tőrje meg,   Étel s italban hősi fék.

Hogymajd a nap ha távozott,      S az óra újra éjt hozott, Lemondásunk szent éneke, Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát  Dicsérjük egyszülött Fiát,             S a Lelket a vígasztalót,         Most és örök időkön át. Ámen.

Esti himnusz

A napvilág leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet, Maradj velünk kegyelmesen Őrizzed, óvjad népedet!

A rossz álmok távozzanak,        És minden éji képzelet. Ellenségünket űzzed el,         Hogy testünket ne rontsa meg.

Add meg kegyelmes jó Atyánk, És Egyszülötte, add nekünk,      És Szentlélek, Vigasztalónk,  Örök fölséges Istenünk. Ámen.