Cserkésztörténelem

Bi-Pi élete


-született: 1857. február 22, London

-a brit hadseregben szolgál,1899-ben megbízást kap Mafeking erődjének védelmére Dél-Arikában a második búr háború alatt

-1907-ben megtartja az első cserkésztábort Brownsea szigetén

-1908-ban kiadja Scouting for boys (Cserkészet fiúknak) című könyvét

-1912-ben titokban feleségül veszi Olave St Claire Soamest (Lady Olave), akit egy világkörüli úton ismer meg

-3 gyermekük születik

-Nyeribe költöznek, Kenyába

-meghalt: 1941. január 8, Nyeri


A cserkész mozgalom kialakulását befolyásoló hatások


Afrikai szolgálatai során megfigyelte, hogy a fiatal fiúk – életkorukból adódóan, találékonyságuk és ügyességük segítségével – sokkal nagyobb és fontosabb feladatok elvégzésére képesek, mint idősebb társaik, ehhez azonban megfelelő képzési módszerekre van szükség.

Hazatértekor szembesült azzal, hogy az utcákon rengeteg fiú „csavarog”, akiknek szükségük lenne egy közösségre, nevelésre és egy olyan mozgalomra, mely jó irányba terelgeti őket.

Angliában előadásokat tartott tapasztalatairól, majd felkérték, hogy dolgozzon ki egy nevelési programot fiatal fiúk részére (ennek lesz próbája az 1907-es tábor).


A cserkészet kialakulásának legfontosabb eseményei


  • 1907 nyarán Baden-Powell Brownsea Islanden egy kísérleti tábort tartott programja tesztelésére, ezt tekintjük ma az első cserkésztábornak.

  • 1908-ban Birkenheadben kihirdeti a cserkészet megalakulását.

  • 1908-ban megjelenik Scouting for boys (Cserkészet fiúknak) című könyve, mely hatalmas sikert arat, a megjelenés évében 6 kiadásban kelt el.

A könyv megjelenése után sorra alakulnak cserkészcsapatok szerte a világon, nem csak Nagy-Britanniában.

  • 1920-ban megrendezésre kerül az első cserkész világtalálkozó (dzsembori) Londonban, ahol Bi-Pit a világ főcserkészének választották.

Ezután – néhány kivétellel – a világtalálkozókat 4 évente rendezik meg, mindig más országban.

  • 1930-ban Lady Olavet megválasztják a világ fő-leánycserkészévé.

  • 1912. december 28-án megalakul a Magyar Cserkészszövetség (MCsSz), mely napjainkig folytatja munkáját.


Csapatunk alapítása

A 47 P.C.F (Pécsi Ciszterci Főgimnázium) 1916. április 17-én alakult a Mecsekben, a Pécshez közeli Kantavári forrásnál. Az alapító Dr. Baumgartner Alán ciszterci szerzetes, aki a forrásnál kirándulva talált néhány kisfiúra, akik „cserkészeset” játszottak, ennek hatására döntött a csapat létrehozása mellett.